درباره ما

فروشگاه خرید خاص فعالیت خود را در سال 1396 اغاز نمود. هدف اصلی این فروشگاه  ارایه ی پکیج های طراحی سایت و خدمات وابسته  میباشد.